Orthoplastie

Orthoplastie is een techniek waarbij we op maat voor jou een silicone orthese maken.

Dit is een hulpmiddel dat ontlasting kan geven op pijnlijke plaatsen (vb bij een eeltpit tussen 2 tenen) of druk kan vermijden (vb bij een hamerteen)